НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Синдикат Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ је 01.07.2017. године, за синдикално чланство, код Глобос осигурања обновио полисе допунског здравственог осигурања са максималним премијама, за:

  • случај теже болести до 80.000 динара,
  • случај хируршке интервенције до 80.000 динара,
  • случај инвалидитета до 400.000 динара и
  • случај смрти до 200.000 динара.