НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

ОРГАНИЗАЦИЈА

Органи Синдиката су:
1. Скупштина

2. Главни одбор
Чланови Главног одбора су:
• Саша Рајић, председник, Зајечар
• Драган Панић, заменик председника, Сремска Митровица
• Душан Ћалић, секретар, Панчево
• Лајош Сабо, Бачка Топола
• Влада Милинковић, Шабац
• Мирослав Радовановић, Аранђеловац
• Милан Веснић, Ужице
• Неџат Жупић, Нови Пазар
• Слађан Милојић, Ниш
• Душан Станојевић, Лесковац
• Предраг Ковачевић, Врање

3. Извршни одбор
Чланови Извршног одбора су:
• Саша Рајић
• Драган Панић
• Душан Ћалић
• Предраг Ковачевић