НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

О НАМА

Синдикат ”Телеком Србија” а.д. НЕЗАВИСНОСТ је независна, невладина и интересна организација запослених у Предузећу за телекомуникације ”Телеком Србија”а.д..

Синдикат Телеком НЕЗАВИСНОСТ је основан 29.12.2000. године, као одговор на растућу друштвену кризу, незапосленост и сиромаштво, односно потребу да запослени у Предузећу, на одговарајући начин, заштите своја права и интересе.

У изузетно тешким условима за деловање, Синдикат Телеком НЕЗАВИСНОСТ се залагао трајна, стратешка, демократска решења друштвене кризе, штитио итересе запослених и борио се за радикалне економске и социјалне реформе.

Без обзира на тешкоће у деловању, Синдикат Телеком НЕЗАВИСНОСТ је својим истрајним и коректним поступцима успео да изгради аутономност у односу са послодавцем, и да кроз афирмацију идеја и циљева независног синдикалног покрета стиче углед, масовност и снагу.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РАДА И ОРГАНИЗОВАЊА

– Интереси запослених
– Солидарност
– Јавност рада
– Одговорност
– Стручност
– Масовност
– Аутономија у односу на политичке странке и послодавца
– Верска и национална неутралност
– Унутрашња демократска организација

СВАКОМ ЧЛАНУ ОБЕЗБЕЂУЈЕМО

– Организовање на начелу солидарности
– Заштиту права запослених пред послодавцем и државним органима
– Радно-правну заштиту
– Коришћење фонда Касе солидарности
– Образовање за синдикално деловање
– Заступање интереса у колективном преговарању
– Снабдевање у организацијама синдиката

СВОЈИМ ДЕЛОВАЊЕМ ЖЕЛИМО ОСТВАРИТИ

– Уставно-правну и фактичку заштиту људских и синдикалних слобода и права
– Демократско и хумано радно законодавство, у складу са међународним нормама.
– Целовите радикалне економске реформе засноване на приватизацији, економској ефикасности и социјалној правди.
– Економски опоравак земље и подизање зарада и стандарда запослених на цивилизацијски ниво.
– Учешће и утицај синдиката у одлучивању о свим важним друштвеним питањима.
– Економски целисходну и праведну социјалну политику.
– Укључење земље у међународну заједницу.
– Социјални дијалог на принципима трипартизма.
– Успостављање владавине права.

КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН СИНДИКАТА

Чланство у Синдикату Телеком НЕЗАВИСНОСТ је добровољно и остварује се својеручним потписивањем приступнице. Приступницу можете добити:

– од синдикалног повереника у вашој радној целини,
– у седишту Синдиката Телеком НЕЗАВИСНОСТ, у Београду,
– у најближем регионалном повереништву УГС НЕЗАВИСНОСТ,
– у седишту Гранског синдиката саобраћаја и телекомуникација НЕЗАВИСНОСТ,
– у седишту УГС НЕЗАВИСНОСТ, у Београду.