НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

СТРАНИЦА ДОПУНСКОГ ОСИГУРАЊА

Синдикат Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ је од 01. августа 2022.године, код Генерали осигурања осигурао синдикално чланство Полисом допунског здравственог осигурања и Полисом осигурања од незгоде, инвалидитета и смрти.

Максималне одштете по једном одштетном захтеву су:
80.000 динара за случај теже болести,
80.000 динара за случај хируршке интервенције услед болести,
80.000 динара за случај хируршке интервенције услед незгоде,
600.000 динара за случај инвалидитета и
300.000 динара за случај смрти услед незгоде.

Потребна документација:
Захтев за пријаву штете за колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, односно операција
Пријава одштетног захтева од последица несрећног случаја
• Пратећа документација
• Копија (очитана) личне карте
• Копија платне картице текућег рачуна наведеног у захтеву