НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

8. СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ШАБАЦ 09.09.2023.

СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

Дана 09.09. 2023. године у Шапцу одржана је 8. седница Главног одбора Синдиката Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ у проширеном саставу. Састанку је поред чланова Синдиката присуствовао и Александар Титовић председник Гранског Синдиката Саобраћаја и Телекомуникација Независност.

У уводном делу састанка учесници су упознати са радом Синдиката у претходних годину дана, као и спроведеним акцијама у том периоду.  Александар Титовић обавестио је присутне чланове о активностима у ГССиТЕЛ Независност и УГС Независност.

У радном делу састанка донете су смернице о раду наредном периоду где је акценат стављен на унапређење положаја чланова Синдиката. Донета је одлука о обнови Полисе допунског здравственог осигурања чланова Синдиката код Генерали Осигурања са максималном одштетом по једном одштетном захтеву у износу од:
80.000 динара за случај теже болести,
80.000 динара за случај хируршке интервенције услед болести,
80.000 динара за случај хируршке интервенције услед незгоде,
600.000 динара за случај инвалидитета и
300.000 динара за случај смрти услед незгоде.

Донета је и одлука о измени  Правилника о солидарној помоћи, где је члан 4. проширен и сада гласи:

Право на солидарну помоћ по основу привремене неспособности за рад преко 3 месеца непрекидно има члан Сидиката под следећим условима:

  • да по истом основу није остварио право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад у висини од 100% од основице за накнаду преме важећим прописима о здравственом осигурању.

     Члан Синдиката остварује право на солидарну помоћ у висини од 30.000,00 динара .

    Право на солидарну помоћ по основу привремене неспособности за рад преко 9 месеци непрекидно има члан Сидиката под следећим условима:

  • да по истом основу није остварио право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад у висини од 100% од основице за накнаду преме важећим прописима о здравственом осигурању.

     Члан Синдиката остварује право на солидарну помоћ у висини од 30.000,00 динара .

У раду седнице активно су учествовали сви присутни чланови Главног одбора Синдиката.