НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Синдикат Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ је од 01. августа 2023. године, код Generali osiguranja продужио осигурање за синдикално чланство Полисом допунског здравственог осигурања и Полисом осигурања од незгоде, инвалидитета и смрти.

Максималне одштете по једном одштетном захтеву су:

80.000 динара за случај теже болести,

80.000 динара  за случај хируршке интервенције услед болести,

80.000 динара  за случај хируршке интервенције услед незгоде,

600.000 динара за случај инваидитета и

300.000 динара за случај смрти услед незгоде.