НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

ИЗАБРАН НОВИ ГЛАВНИ ОДБОР

На 4. изборној Скупштини, која је у Врању одржана 17.09.2021. године, верификован је и конституисан нови Главни одбор Синдиката Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ. За председника Синдиката изабран је Саша Рајић, за заменика председника изабран је Драган Панић, а за секретара Синдиката изабран је Душан Ћалић. Такође, Скупштина је увојила Програм рада за наредни период и нови Правилник о организовању и раду Синдиката Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ.