НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Синдикат Телеком Србија а.д. НЕЗАВИСНОСТ је од 01. августа 2019. године, код Generali osiguranja осигурао синдикално чланство Полисом допунског здравственог осигурања и Полисом осигурања од незгоде, инвалидитета и смрти.

Максималне одштете по једном одштетном захтеву су:

– 80.000 динара за случај теже болести,

– 80.000 динара  за случај хируршке интервенције услед болести,

– 80.000 динара  за случај хируршке интервенције услед незгоде,

– 600.000 динара за случај инваидитета и

– 300.000 динара за случај смрти услед незгоде.