НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ

ИСПЛАТА ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Исплата привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Телеком Србија а.д. за 2020. годину, исплаћена је 24.11.2020. годину.